MMG Company

Vaša profitabilnost je naš prioritet

 

Šta su to boje na vodenoj bazi (waterborne) ?

Razređivač koji se dodaje u konvencionalnu boju razređuje pigment boje i služi za transfer (prenos) boje iz pištolja na površinu pri aplikaciji i da nanešeni sloj bude gladak (da se boja jednako razlije). Posle aplikacije, sav razređivač ispari iz boje i to ne odmah i na gore ka površini, nego prvo kreće na dole, prolazeći kroz sve ostale slojeve (filer, prajmer, kit) i kada dođe do lima i nema više gde, menja smer za 180 stepeni i kreće na gore isparavajući u atmosferu. Waterborne proizvodi (na vodenoj bazi) koriste vodu kao glavni rastvarač umesto razređivača, a sadrže još i druge rastvarače, npr. glikol etere, zbog poboljšanja samog procesa aplikacije (nanošenja). 

aw voda2ps

Prednosti waterborne tehnologije

Prednosti vodene baze u odnosu na konvenciju su višestruke:
ok 5 Konvencionalne boje imaju veći VOC nivo od vodenih boja i sadrže više opasnih gasova (HAP) kao što su ksilen, toulen (metilbenzen), metil-etil keton i etilbenzen.
ok 5 Pored manjeg VOC-a i manjeg toksičnog nivoa, vodene boje su ujedno i manje zapaljive. Ne samo da njihova upotreba smanjuje emisije u vazduhu i poboljšava zdravlje korisnika, vodene boje su i sigurnije – faktor koji može smanjiti troškove osiguranja servisa.
ok 5 Vodene boje mogu doneti ukupne niže troškove lagera, jer ne zahtevaju nikakve aditive i hertere
ok 5 Pištolji i oprema koja se koristi za nanošenje vodenih boja može se očistiti i u potpunosti oprati vodom ili rastvaračima na bazi vode umesto skupljih razređivača, acetona ili metil acetata 

Napravimo zajedno promenu u pravom trenutku. Budućnost je voda. Sikkens voda (Autowave).

Vaša profitabilnost je naš prioritet                                         Za više informacija  kontaktirajte nas »