MMG Company

Vaša profitabilnost je naš prioritet

Automatchic 3

Perfektna tačnost tona prvi put. I svaki put.

am3 smal

Potreban vam je perfektan ton? OK - onda su vam potrebni i svi sledeći parametri: 
Zasićenost tona boje, nijansa boje, pigmentacija boje, direkcija boje, debljina nanosa sloja boje, broj nanetih slojeva boje, sjajnost završnog laka, prelivanje boje, struktura površine, flip-ton boje, fejs-ton boje, perl-efekt, xirallic-efekt,... Jasno je, da je uhvatiti pravi ton zahtevna i kompleksna nauka. Kako onda uvek odrediti tačan ton? Izgleda teško i jeste bilo teško, ali sada više nije.

CR 592 5

Očitavanje boje sa Automatchic 3 je prava dečija igra, a i ako se desi bilo kakava greška, sam uređaj je automatski detektuje. Pošto znamo da je brzina u vašem poslu vitalna za uspeh, kalibracija uređaja traje minimalan perod vremena. Samo rukovanje sa Automatchic 3 je lako i jednostavno. Posle očitavanja boje, naš softver pretražuje bazu podataka, tražeći najbliži mogući ton i najvažnije od svega, odmah optimizuje predložene i rangirane formule (ako je potrebno).

mxpro1